ตอบข้อสงสัย เอกสารสำคัญ แปลเองหรือใช้บริการรับแปลเอกสารดี?

แปลเอกสาร แปลภาษา รับรองเอกสาร จ้างมืออาชีพตอบโจทย์กว่า! ด้วยเหตุผล 12 ข้อ ที่คุณควรใช้บริการศูนย์แปลภาษา

ในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้บุคคลและธุรกิจมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางไปศึกษาต่อ การแต่งงานกับชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติต้องการขอวีซ่าเกษียณในไทย การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ย่อมต้องใช้เอกสารในการทำธุรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย หรือ ภาษาของประเทศที่ตนติดต่อด้วย เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการแปลเอกสารก่อนนำไปดำเนินการ หลายคนลังเลหรือสงสัยว่าควรแปลเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือไม่? หรือควรเลือกใช้บริการศูนย์แปลภาษาดี? บทความนี้มีคำตอบ

ทำไมจึงต้องใช้บริการรับแปลเอกสาร ?

 1. สิ่งแรกที่จำเป็นที่สุด คือ ความถูกต้องแม่นยำในการแปล ถูกหลักไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ ประโยค สำนวน บริบทให้เหมาะกับเนื้อหา รูปแบบฟอร์มถูกต้องเหมาะสมตามสถานที่ที่ต้องนำเอกสารไปยื่น บริษัทรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสูง ( เช่น Grand Translation ) มีระบบการตรวจสอบการแปล โดยหลังจากแปลเสร็จแล้ว จะมีการปรับแก้ เกลา และพิสูจน์อักษร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการแปลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 2. เพราะบางภาษาคุณไม่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาฮินดี ฯลฯ

 3. การใช้บริการ translation company ช่วยประหยัดเวลา และลดการสูญเสียโอกาส เพราะผู้ใช้บริการสามารถใช้เวลาไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เช่น ทำงาน เรียน บริหารธุรกิจ หรือทำสิ่งที่ตนต้องการ เช่น ดูแลครอบครัว ท่องเที่ยว

 4. ในกรณีที่ต้องใช้เอกสารกะทันหัน การใช้บริการบริษัทรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ นับเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะคุณสามารถจ้างแปลด่วนได้ ศูนย์แปลภาษาระดับมือโปรมีการจัดการบริหารที่ดี จึงสามารถส่งงานให้คุณตรงเวลา

 5. ศูนย์แปลภาษา ช่วยลดความยุ่งยากแก่คุณ ในกรณีที่คุณต้องการแปลมากกว่า 1 ภาษาในคราวเดียวกัน เช่น คุณต้องการให้แปลสัญญา ฉบับ ภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คุณก็ส่งงานหรือไฟล์มาที่ศูนย์แปลภาษา Grand Translation เพียงที่เดียว แล้วรอรับงานแปลสองฉบับหรือสองเวอร์ชั่นได้เลย

 6. การตัดสินใจจ้าง translation company ส่งผลได้งานแปลในระดับภาษาและสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น
  - แปลเว็บไซต์ สำหรับ บ้านพักต่างอากาศ วิลล่าหรู ต้องการให้ใช้คำที่ดูหรูหรามีระดับ
  - เอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้ใช้ภาษาทางการ
  - เอกสารที่ต้องยื่นกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งต้องใช้ภาษาราชการ

 7. สำหรับการทำงานและทำธุรกิจต่าง ๆ การจ้าง translation company แปลภาษา แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ สะท้อนความใส่ใจในการทำงาน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยกระดับความน่าเชื่อถือ ลูกค้าจึงวางใจที่จะซื้อสินค้าและบริการของคุณ

 8. การใช้บริการ translation service ส่งผลให้โอกาสของคุณเปิดกว้างมากขึ้น เช่น การสมัครงาน สมัครวีซ่า การขยายฐานลูกค้า เช่น แปลเมนู แปลโบรชัวร์ แปลข้อมูลผลิตภัณฑ์ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร สำหรับใช้ในการติดตั้งและเริ่มกระบวนการผลิต

 9. การเลือกใช้ translation agency ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากศูนย์แปลภาษาที่ดีจะแปลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ภายใต้ราคาสมเหตุสมผล การแปลบางอย่างเป็นการแปลเพียงครั้งเดียว หรือแปลเป็นครั้งคราวเท่านั้น เช่น การแปลซอฟต์แวร์ เกม บริษัทของคุณจึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำเพื่อทำหน้าที่แปล

 10. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานแปลอยู่แล้ว แต่บางครั้งมีภาระงานมากเกินไป หรือพนักงานลา บริษัทรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษสามารถช่วยแบ่งเบางานในส่วนนี้ได้

 11. ได้รับเอกสารแบบพร้อมใช้ยื่นได้ทันที โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องผ่านการรับรอง
  สิ่งที่ศูนย์แปลภาษา Grand Translation สามารถดำเนินการเพิ่มเติมให้คุณได้
  - การรับรองเอกสารจาก Grand Translation (จากเอกสารที่ Grand Translation แปล)
  - รับรองการแปลตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2540
  - ยื่นคำร้องรับรองที่กรมการกงสุล
  - การรับรองเอกสาร จาก สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
  - การรับรองหรือลงนามโดยทนายความ

 12. การใช้บริการรับแปลภาษา สำหรับ การแปลทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยศัพท์เฉพาะทางทางการแพทย์ ส่งผลต่อความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการดูแลตนเอง ขจัดความเสี่ยงทางการสื่อสารผิดพลาด อันนำไปสู่การความเสี่ยงในการรักษา ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิต

จาก 12 ข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการแปลเอกสาร ควรใช้บริการ document translation, thai translation, english translation, translation service จาก translation agency, translation company, bangkok translation, certification service in thailand โดยเฉพาะที่ Grand Translation

Grand Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำ เรามีบริการรับแปลเอกสาร เช่น บริการแปลภาษาอังกฤษ เเปลอังกฤษเป็นไทย การแปลภาษาอื่น ๆ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส พม่า เขมร ลาว ฮินดี อินโดนีเซีย เวียดนาม ไม่เพียงแค่การแปลเท่านั้น ยังรวมถึง การตีความ การถอดความ คำบรรยาย อีกด้วย

Grand Translation รับแปลเอกสารทางธุรกิจและกฎหมาย การแปลทางเทคนิค การแปลทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ การแปลซอฟต์แวร์และเกม การแปลเว็บไซต์ และเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เราจึงมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรองเอกสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ยื่นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ เพราะมีการรับรองความถูกต้องถามกฎหมายโดยกระทรวงต่างประเทศของไทย บริการทางด้านนิติกร และบริการล่าม

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักภาษาศาสตร์ประสบการณ์สูงมากกว่า 10 คน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพสูงซึ่งผ่านการแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญอย่างตรงเวลา ด้วยราคาสมเหตุสมผล หมดกังวลเรื่องการรักษาความลับ เพราะเรามีการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย และทางเราสามารถทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลได้

สนใจใช้บริการ ศูนย์แปลภาษา ติดต่อ
Tel : 081-625-2552 or 087-571-5885