ความสำคัญของการใช้บริการศูนย์แปลภาษา

ทำไมการใช้บริการศูนย์แปลภาษาจึงได้รับความนิยม

ศูนย์แปลภาษา

ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ผู้คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งองค์กรต่าง ๆ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาต้องติดต่อค้าขาย หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการใช้เครื่องมือแปลภาษา เช่น Application ช่วยแปลภาษา อาทิ Chat GPT, Microsoft Translator, Google translate ฯลฯ ทำให้หลายๆ คนมองข้ามความสำคัญของบริการศูนย์แปลภาษาไป

แม้ว่าเครื่องมือแปลภาษาในปัจจุบันจะพัฒนาไปอย่างมาก แต่ก็ต้องยอมรับการแปลภาษาด้วยเครื่องมือต่างๆ นั้นยังมีข้อจำกัด เพราะเครื่องมือการแปลภาษา เพียงสามารถช่วยเหลือการแปลภาษา แปลเอกสาร ได้ระดับเบื้องต้นเท่านั้น แต่หากเราต้องการที่จะแปลภาษาได้อย่างถูกต้อง ตรงความหมาย และมีสำนวนภาษาที่สวยงามถูกต้องตามหลักภาษาจริง ๆ คงจะเกินความสามารถของเครื่องมือ หรือ Application ช่วยแปลภาษา หรือ ให้บุคลากรในองค์กรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่แปลเอกสาร โอกาสที่จะเปิดความผิดพลาดจะมีสูง แหละนี้คือที่มาว่าทำไม “ศูนย์แปลภาษา” จึงยังมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

โดยเฉพาะการแปลเอกสาร ทางด้านการค้า ด้านกฎหมาย เอกสารวิชาการ เอกสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือทฤษฎีทางการแพทย์ ฯลฯ รวมถึงเอกสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้การอธิบายรายละเอียดจำนวนมาก รวมถึงเอกสารหรือข้อตกลงระหว่างองค์กร ซึ่งภาษาที่แปลออกมาแล้วต้องมีความหมายที่เข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะข้อตกลทางการค้าและความร่วมมือของบริษัทข้ามชาติ เพราะหากมีการเข้าใจที่คราดเคลื่อนไม่ตรงกัน ปัญหาความร่วมมืออาจจบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ดังนั้นหากจะเลือกใช้เครื่องมือ หรือ Application ช่วยแปลภาษา เอกสารที่สำคัญขนาดนั้น การเลือกใช้บริการ “ศูนย์แปลภาษา” น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า

ศูนย์แปลภาษา คืออะไร

ศูนย์แปลภาษา หรือ องค์กรที่ให้บริการแปลเอกสาร คือ บริษัท หรือ องค์กรที่ให้บริการแปลเอกสาร ข้อมูล หรือภาษาต่าง ๆ จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาทำการหน้าที่แปลสารที่ผู้ใช้บริการต้องการให้แปลสารจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การแปลสาร หรือสื่อสารทางด้านการพูด โดยให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจหรือว่าจะเป็นการแปลสาร โดยใช้ตัวอักษรแปลจากภาษาหนึ่งให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง ด้วยการใช้ตัวหนังสือเป็นตัวสื่อสาร ซึ่งในการแปลเอกสารนั้นจะต้องมีคุณภาพ และมีความรอบคอบ โดยเฉพาะการแปลเอกสารเร่งด่วนยิ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่างานจะเร่งด่วนขนาดไหน แต่จะต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขงานให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด

6 ข้อดีของการใชบริการแปลภาษา

ในการใช้บริการแปลภาษานั้น ไม่ว่าคุณจะเป็น นักกฎหมาย หน่วยงานราชการ นักศึกษา นักวิชาการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการคือ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้เราสื่อสารกับบุคคลหรือเป้าหมายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจต่าง ๆ นั้น การสื่อสารกับคู่ค้าหรือพันธมิตรด้านการค้ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น การใช้บริการแปลภาษาจากมืออาชีพจะมีส่วนช่วยอย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดความราบรื่นในการเจรจาและมั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้อง นอกจากนี้ การใช้บริการแปลภาษายังทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ จากข้อดีถึง 6 ประการ ดังนี้

 • ได้รับการประกันคุณภาพ
  สิ่งที่ได้จากการใช้บริการแปลภาษา คือความน่าเชื่อถือ เพราะผู้แปลภาษาโดยมากจะได้รับการรับรองโดยศูนย์แปลภาษา หรือบริษัทบริการแปลภาษาจะให้การรับประกันคุณภาพงานที่ถูกแปลออกมา เพราะนักแปลที่เชี่ยวชาญ ไม่เพียงแต่มีทักษะสูงหรือได้รับการฝึกฝนในงานของเขาเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงาน โดยนักแปลคนอื่นเพื่อยืนยันคุณภาพของงานได้

 • ได้งานที่รวดเร็ว
  เพราะในบางกรณีที่เราต้องงานแปลในเวลาที่จำกัด แต่งานแปลก็ต้องการงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตรงเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามีกำหนดส่งงานที่กระชั้นชิด การใช้บริกาแปลภาษา แปลเอกสาร ยิ่งกรณีที่เป็นการแปลเอกสารทางการเงินและกฎหมาย การใช้บริการแปลภาษา คือสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุด เพราะต้องใช้นักแปลภาษาที่มีประสบการณ์เพื่อป้องการข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลภาษา หรือแปลเอกสาร
 • ได้งานแปลที่เข้าใจความแตกต่างและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
  เพราะในศูนย์แปลภาษา จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจภาษาของแต่ละประเทศ ซึ่งช่วยให้งานแปลที่ได้ออกมามีความแตกต่างจากการแปลภาษ จากบุคลากรหรือ พนักงานในองค์การต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการแปลภาษทั่วๆไป เพราะภาษาเป็นมากกว่าการแปลคำพูด แต่เป็นตัวแทนและความสำคัญของสิ่งที่วัฒนธรรมอื่นพูดด้วย เช่น ในขณะที่มีคนพูดภาษาสเปนทั่วโลก แต่ก็มีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไป

 • ประหยัดเงินและเวลา
  การใช้บริการแปลภาษา จะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมง ในการหาผู้แปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการหาบุคคลกรในองค์กรของตัวเองที่มีความสามารถในการแปลภาษา หรือ การหาฟรีแลนซ์มาช่วยแปลเอกสารให้ และเมื่อเราใช้บริการแปล จากศูนย์แปลภาษา แล้วเราก็ไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มเติมจากการต้องจ่ายเงินในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากงานที่ผู้เชี่ยวชาญได้แปลไว้แล้วโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วย

 • ได้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  เพราะนักแปลที่ทำงานในศูนย์แปลภาษา โดยมากจะมีความเชี่ยวชาญในการแปลและใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกต้องและสวยงาม นอกจากนี้ ในการแปลเรายังได้รับการเสนอแนะวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเป้าหมาย และลูกค้าด้วยข้อความที่เหมาะสม และยังช่วยตรวจสอบให้แน่งานแปลนั้นทุกคนเข้าใจตรงกัน

 • ได้ความแม่นยำสูง
  เมื่อใช้บริการแปลภาษา เราสามารถวางใจได้ในความเป็นมืออาชีพและความแม่นยำจากนักแปลได้ เนื่องจากพวกเขาได้รับมาตรฐานสูงในฐานะสมาชิกของศูนย์แปลภาษา ซึ่งนักแปลภาษาที่ได้รับการคัดเลือกให้มาช่วยในการแปลภาษาของเรานั้น ส่วนใหญ่จะมีความสามารถและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของเรา และสามารถสื่อสารความต้องการของเรากับกลุ่มเป้าหมายทุกภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม

6 คุณสมบัติที่ใช้พิจารณาเลือกใช้บริการศูนย์แปลภาษา

แม้ว่าเราจะรู้ถึงประโยชน์ และคุณสมบัติ รวมถึงสิ่งที่เราจะได้จากการใช้บริการศูนย์แปลภาษาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ หรือองค์กรต่างๆ ต้องเจอเมื่อต้องตัดสินใจเลือกใช้บริการการแปลภาษาคือ ไม่รู้ว่าศูนย์แปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งในบทความนี้เราได้นำ คุณสมบัติ 6 ข้อเพื่อใช้พิจารณาเลือกใช้บริกาศูนย์แปลภาษา

 1. มีความสามารถในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
  การใช้บริการแปลภาษาที่สามารถแปลคำแปลที่ต้องการได้จะช่วยให้ธุรกิจ หรืองานของเรามีความน่าเชื่อถือสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะในบางกรณีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นจะช่วยให้งาน หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

 2. มีการควบคุมคุณภาพในการแปล
  การแปลภาษากับศูนย์ภาษาหรือ บริษัทบริการแปลภาษา ที่มีการตรวจสอบคุณภาพการแปล เพื่อควบคุมคุณภาพงานแปล คือการใส่ใจในรายละเอียด มีทีมแก้ไข จะเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในงานแปลของเราได้เป็นอย่างดี

 3. มีสถานที่ติดต่อกลางแห่งเดียว
  เพราะการมีจุดติดต่อเพียงจุดเดียวทำให้กระบวนการของเราราบรื่น แม้ว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารกับหลายทางหรือหลายแผนก ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสน และมีปัญหาจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

 4. มีความน่าเชื่อถือ
  ศูนย์บริการแปลภาษาที่เราจะเลือกใช้บริการต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ค้นหาใบรับรองเฉพาะ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษาและประสบการณ์หลายปี

 5. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  แม้ว่าเราต้องการงานแปลที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง แต่เมื่อเรามีงานเร่งด่วน เราจะต้องแน่ใจว่าได้ใช้บริการศูนย์แปลภาษา หรือบริษัทแปลเอกสาร ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสนองานตอบสนองที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

 6. มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
  หรือมัการักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อนต่อข้อมูล เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ เราต้องมั่นใจได้ว่าศูนย์แปลภาษาที่เราจะใช้บริการนั้น จะรักษาข้อมูลทั้งหมดให้ปลอดภัยและเป็นความลับได้เป็นอย่างดี

Grand Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำ
เรามีบริการรับแปลเอกสาร เช่น บริการแปลภาษาอังกฤษ เเปลอังกฤษเป็นไทย การแปลภาษาอื่น ๆ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส พม่า เขมร ลาว ฮินดี อินโดนีเซีย เวียดนาม ไม่เพียงแค่การแปลเท่านั้น ยังรวมถึง การตีความ การถอดความ คำบรรยาย อีกด้วย

Grand Translation รับแปลเอกสารทางธุรกิจและกฎหมาย การแปลทางเทคนิค การแปลทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ การแปลซอฟต์แวร์และเกม การแปลเว็บไซต์ และเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เราจึงมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรองเอกสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ยื่นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ เพราะมีการรับรองความถูกต้องถามกฎหมายโดยกระทรวงต่างประเทศของไทย บริการทางด้านนิติกร และบริการล่าม

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักภาษาศาสตร์ประสบการณ์สูงมากกว่า 10 คน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพสูงซึ่งผ่านการแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญอย่างตรงเวลา ด้วยราคาสมเหตุสมผล หมดกังวลเรื่องการรักษาความลับ เพราะเรามีการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย และทางเราสามารถทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลได้

สนใจใช้บริการ ศูนย์แปลภาษา ติดต่อ
Tel : 081-625-2552 or 087-571-5885